Mini Rodini

Blogg

Fair Wear Foundation

Mini rodini har sedan 2016 varit med i organisationen Fair Wear Foundation (FWF). I detta inlägg får du veta lite mer om vad FWF är och hur det påverkar mini rodini och deras klädtillverkning.

Vad är FWF?

Fair Wear Foundation är en organisation som verkar för att de som arbetar inom textilindustrin får ett värdigt arbete, en säker arbetsmiljö och en lön som det går att leva på. Tillsammans med sina 149 medlemmar samverkar organisationen direkt med fabriker som tillverkar kläder, med fackföreningar, med andra organisationer och med regeringar.

Det medlemsföretagen gör som en del av organisationen handlar väldigt mycket om CSR (Corporate Social Responsibility) som kan sammanfattas i ekonomiskt ansvar, ett miljömässigt ansvar och ett social ansvar. Tyngdvikten för FWF ligger mycket på ett ekonomiskt ansvar, då det handlar om att stärka fabrikerna så att de vågar satsa på bättre arbetsmiljö och högre löner, men framför allt på ett social ansvar som handlar om det sociala förhållningssättet och attityder.

Alla medlemsföretag ska varje år göra en rapport där de så transparent det är möjligt redovisar för vad de har gjort för att situationen där deras kläder tillverkas ska bli bättre. Rapporten följer en mall där man kan få ett visst antal poäng per punkt som man ska gå igenom. Det antal poäng man får i förhållande till det maximala antal poäng man kan få bestämmer ett FWF-värde som ligger mellan 0 och 100.

För att man inte ska tro att företagen säger att allt är bra få de fabriker där deras kläder sys upp görs platsbesök. Företaget själv förväntas också göra platsbesök så att de vet under vilka förhållanden deras kläder tillverkas. WFW gör platsbesök för att göra kontroller. Allt är så synligt och tydligt kommuncerat som möjligt.

Mini rodini

Mini rodini har varit medlem av FWF sedan 2016. Det kan jämföras med Nudie Jeans som har varit medlem sedan 2009. När man tittar på deras rapporter ligger mini rodini lika bra till som Nudie. De hör båda till de ledande varumärkena inom organisationen. Det finns några företag som är bättre men inte från Sverige.

När man köper kläder från mini rodini kan man läsa att plagget är tillverkat i en fabrik som ingår i mini rodinis levnadslöneprojekt. Det är fantastiskt att de satsar på detta. Samtidigt ska man veta att långt ifrån 100 procent av alla som jobbar med att tillverka kläder för mini rodini får en lön som de kan leva på.

Tänk att ett av Sveriges, kanske även världens, bästa företag när det gäller socialt ansvar och skäliga löner inte når ända fram. Hur ser det då ut bland de företag som inte ens försöker?

Klär du dig och ditt barn rättvist?

Fair Wear Foundation tycker att vi ska ställa frågan till oss själva och andra om de kläder vi köper är etiska och rättvisa kläder. Med detta menas att vi som köper kläderna inte har bidragit till att utnyttja andra människor.

Det troliga svaret på den frågan är för det mesta nej. När du köper kläder från mini rodini är det troliga svaret för det mesta ja. Mini rodini är en förebild både för konsumenter och för företag. Hjälpt dem att göra ett ännu bättre arbete.

FWF verkar för att etiska kläder ska bli det normala. Idag är det inte det. Fler företag blir medlemmar för att bidra till en positiv utveckling. Även du som konsument kan bidra genom att välja kläder som kommer ifrån de ledande företagen inom FWF.

 

 

16 May 2020

Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.    (klicka här för att förlänga premium)(info & kontakt)