Mini Rodini

Blogg

Minirodini-grupper på Facebook

En av fördelarna med mini rodini är att kläderna har ett högt andrahandsvärde. Det går att sälja vidare kläderna när barnen har vuxit ur dem. Egentligen kan man försöka sälja kläderna var som helst, så eftertraktade är de, men det bästa är att gå med i en Facobook-grupp där medlemmarna köper, säljer och byter kläder.

Det finns mer än en grupp på facebook för mini-rodini-fans. De flesta har samma syfte men med mindre variationer. Några enstaka blandar märken. Det finns till och med grupper som utesluter mini rodini från säljtrådarna för att de vet att märket lätt dominerar annars.

Här nedan presenteras kort några grupper på Facebook där medlemmarna säljer och köper kläder från mini rodini. Om du inte redan är medlem eller vill hitta fler grupper ska du kolla in dessa.

mini rodini köp och sälj

Gruppen har ca 8300 medlemmar och är den största svenska gruppen. Den bildades 2016. Det finns vissa krav för att få vara med. Det finns också krav för hur man säljer och köper.

Fördelen med att vara med i en stor grupp som säljare är att man säkert får sålt sina kläder, om de bara håller god kvalitet. Konkurrensen är stenhård när det finns många som vill ha samma plagg. Fördelen som köpare är att chanserna är stora att det man söker efter finns hos någon.

Mini rodini köp och sälj är gruppen som alla vill vara med i. Andra grupper är undergrupper eller i någon mening konkurrerande grupper. Gruppen har flera administratörer.

Hitta gruppen här: mini rodini köp och sälj

Mini Rodini köp&sälj hur ni vill

Den största gruppen bildades på sommaren 2016 och den näst största gruppen bildades på hösten samma år. Denna grupp har drygt 6200 medlemmar och det är enkelt att bli medlem. Det är bara att be om det. Gruppen har dock vissa grundregler.

Trots gruppens storlek finns det en administratör och en moderator.

Hitta gruppen här: Mini Rodini köp&sälj hur du vill

Mini Rodini köp & sälj - Löst och ledigt

Gruppen bildades 2018 och hette ursprungligen Mini Rodini köp & sälj. Namnet ändrades dock två gånger till att från och med maj 2019 ha det namn som gäller idag. Gruppens syfte är att fungera med så få regler som möjligt. De gör klart att reklam i denna grupp inte är tillåten.

Gruppen har knappt 5400 medlemmar och två administratörer. Medlemskap erhålls genom en enkel förfrågan.

Hitta gruppen här: Mini Rodini köp & sälj - Löst och ledigt

Mini Rodini loves you

Gruppen är för medlemmar som älskar mini rodini även om namnet antyder det motsatta. Det finns inga noteringar om när gruppen bildades. Grundsyftet är detsamma som med ovan grupper, att köpa och sälja plagg från mini rodini.

För närvarande har gruppen knappt 3500 medlemmar och fem admins. Medlemskap kräver ungefär samma procedur som för mini rodini köp och sälj. De har också ett omfattande dokument för hur medlemskapet ska skötas, hur försäljning går till och andra aktiviteter i gruppen.

Hitta gruppen här: Mini Rodini loves you

mini rodini off topic

För att bli medlem i denna grupp måste du vara medlem i mini rodini köp och sälj (d.v.s. den största gruppen). Här finns ca 2200 medlemmar och fem admins (som inte är desamma som i huvudgruppen).

Att gruppen heter off topic kan syfta på att medlemmarna i grunden gillar mini rodini men inte nödvändigtvis vill köpa och sälja dessa plagg. Man kan tolka off topic som att man kan köpa och sälja plagg från andra märken eller att man har gruppen som ett diskussionsforum.

Hitta gruppen här: mini rodini off topic

Mini Rodini - Pay it forward

Detta är en relativt liten grupp med knappt 700 medlemmar. Gruppen är en strikt bytesgrupp som också anordnar enstaka tävlingar. För medlemskap krävs att man är medlem i mini rodini köp och sälj. Detta är alltså en undergrupp.

Gruppen bildades 2017 och har fem admins.

Hitta gruppen här: Mini Rodini - Pay it forward

Mini Rodini VIP

Denna grupp framstår som den mest exklusiva. Den är privat, precis som alla ovan grupper, vilket innebär att man inte kan se något om man inte är medlem. Gruppen drivs i samarbete med varumärket Mini Rodini vilket kan innebära extra fördelar.

Rent innehållsmässigt ägnar gruppen sina inlägg åt att diskutera märket, anordna och delta i tävlingar samt köper och säljer kläder från mini rodini.

Gruppen bildades så sent som i början på 2020 och har fem admins. Det är redan drygt 1600 medlemmar i gruppen. Vem som helst kan ansöka om att vara med men det är oklart på vilka grunder man blir insläppt.

Hitta gruppen här: Mini Rodini VIP

 

4 Jul 2020